Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ?

0
2872
Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ?

Thường trú nhân là những người đã có thể đinh cư hợp pháp có thời hạn trên một đất nước nhưng do không phải là người dân bản địa nên họ sẽ có những hạn chế nhất đinh, mà cụ thể ở đây đó chính là hạn chế về quyền bảo lãnh.

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ?

Thường trú nhân bảo lãnh định cư diện cha mẹ

Thường trú nhân chỉ được bảo lãnh định cư Mỹ:

 • Vợ/ chồng (diện F-2A).
 • Con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình (diện F-2A).
 • Con trên 21 tuổi chưa lập gia đình (diện F-2B).

Để bảo lãnh cha mẹ, thường trú nhân phải trên 21 tuổi và nộp đơn thi quốc tịch trở thành công dân Mỹ sau đó có thể tiến hành mở hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ cho cha mẹ.

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ:

 • Người bảo lãnh định cư Mỹ phải là công dân Mỹ, từ 21 tuổi trở lên.
 • Cha/ mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân này với cha/ mẹ ruột của người được bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi.
 • Nếu đã được xin làm con nuôi  hợp pháp, người bảo lãnh không thể bảo lãnh cha mẹ ruột.
 • Mỗi đương đơn định cư phải có một hồ sơ riêng.

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ?

Bảo lãnh cha mẹ cần phải có quốc tịch Mỹ

Các giấy tờ cần nộp:
Người bảo lãnh:

 • Bằng quốc tịch (Bản sao)
 • Hộ chiếu (Bản sao)
 • Giấy khai sinh có tên cha mẹ
 • Chứng nhận đổi tên (Nếu có)

Người được bảo lãnh sang Mỹ

 • Giấy khai sinh của cha và mẹ
 • Giấy hôn thú
 • Hộ khẩu

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho cha/ mẹ?

Bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ cần có thủ tục và giấy tờ riêng

Vì các quyền của thường trú nhân là có giới hạn nên bạn cần phải thi quốc tịch để có thể được định cư hợp pháp và bảo lãnh người thân một cách dễ dàng hơn.

Xem thêm:

LEAVE A REPLY