Tổng hợp các dạng bảo lãnh định cư Mỹ

0
195944
dinh cư Mỹ

Bạn có người thân ở Mỹ và muốn được bảo lãnh sang đó nhưng không biết thủ tục như thế nào. Với bài viết này thì bạn sẽ có thêm thông tin về các dạng được bảo lãnh để định cư ở Mỹ và chuẩn bị hồ sơ tốt hơn.

BẢO LÃNH CHO CHA MẸ

Bạn là một công dân Mỹ thì có thể bảo lãnh đi mỹ cho cha mẹ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ quý vị đang sống.

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

 • Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
 • Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)
 • Khai sinh của quý vị
 • Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU KHÁNG QUỐC GIA (NVC)

Bảo lãnh định cư Mỹ cần bảo trợ tài chánh sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ quí vị được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để cứu xét. Người bảo lãnh cần nộp bộ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH

Người bảo lãnh cho cha mẹ của quý vị phải nộp bộ bảo trợ tài chánh để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn.

GIẤY TỜ YÊU CẦU CHO NGƯỜI BẢO LÃNH:

 • Bản sao thuế thu nhập gần nhất
 • Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu làm chủ)
 • Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của quí vị

visa-my-710x300

Bảo lãnh cho cha mẹ

BẢO LÃNH CHO CON

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho con (có gia đình hoặc chưa có gia đình) để định cư tại Hoa Kỳ. Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào (không phải chờ đợi theo như Lịch Chiếu Kháng). Nếu con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này được xem như diện F2B. Nếu con có gia đình, thời gian yêu cầu được xem như diện ưu tiên F3. Vui lòng tham khảo Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.

Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục cứu xét cho đến khi con của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà con quý vị đang sống.

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

 • Bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
 • Bản sao giấy hôn thú của con (nếu con có gia đình)
 • Khai sinh của con quí vị
 • Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

dinh-cu-my-cho-ca-gia-dinh

Bảo lãnh cho con

BẢO LÃNH CHO ANH CHỊ EM

Đi Mỹ theo diện bảo lãnh anh chị em thì thời gian chờ đợi cho hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi anh chị em của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà anh chị em của quý vị đang sống.

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

 • Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
 • Bản sao khai sinh của người bảo lãnh
 • Bản sao khai sinh của người được bảo lãnh
 • Bản sao giấy xác nhận đổi tên của người bảo lãnh (nếu có)

visa-du-hoc-my

Bảo lãnh cho anh/ chị/ em

Nguồn: Tổng hợp

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here